آمار ------------- بایگانی مهر ۱۳۹۵ :: نور الهدی

شعر واجب الوجود

[ چهارشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳ ب.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

شعر لا اله الا الله

[ چهارشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۵، ۰۶:۳۵ ب.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

شعر مستان غرق در خدا

[ چهارشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۵، ۰۶:۳۳ ب.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

غزل وای عجبا خدایا

[ سه شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۱۴ ب.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

شعر محضر حق تعالی

[ دوشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۰۸:۰۶ ب.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

شعر اسلام دین عندیت

[ دوشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۰۱:۳۸ ب.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

غزل توکلت علی الله

[ يكشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹ ب.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

شعر تجلیات سیدالشهداء

[ يكشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۵، ۰۱:۳۰ ب.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

غزل تو رو دارم خدایا

                               تو رو دارم خدایا

در همه ازمنه تاریخ  تو رادارم خدایا

                                          در همه کوی و برزن تو رو دارم خدایا

در سختی و مشکل تو رو دارم خدایا

                                           در راحتی و آسانی تو رو دارم خدایا

در کثرت و وحدت تو رو بینم خدایا

                                          در کل وجودات هستی تو رو دارم خدایا

در حل مسائل مغلق تورو خوانم خدایا

                                           در ظاهر و باطن عالم تو رو دارم خدایا  

 درقنوت و سجودم تورو خوانم خدایا

                                           در سیر و سلوک انسانی تو رو دارم خدایا

در حمد وسوره در نمازم تورو خوانم خدایا

                                      در مناجات و  راز و نیازم تو رو دارم خدایا

در ذکر و توجه و حالاتم تو رو میبینم خدایا

                                         در وادی طور سینای  تو رو دارم خدایا

در اول و آخر و جمع منازل تو روبینم خدایا

                                        در عرفان و یاد معبود تو رو دارم خدایا

 در محبت به اهل بیت تو رو بینم خدایا

                                            در کل عوالم وجودی تو رو دارم خدایا

بارالها علی در کل عالم تو را بیند خدایا

                                         در اول و آخر و کل اشیاء  تو رو دارد خدایا

[ شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۵، ۰۸:۵۲ ب.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

شعر شهید اعظم هستی

[ شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۸ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]
------------