آمار ------------- بایگانی مرداد ۱۳۹۵ :: نور الهدی

صادق آل محمد(ص)

                                     صادق ال محمد (ص)                                 

امام ششم ما صادق است                     صادق هست الحق که لایق است

لایق است ودر لقاء الله ساکن است                      ساکن است و در عروجش کامل است   

کامل است و در مقام قران ناطق است                   ناطق است و لسان صادق آل محمد است.

  عالم پیما بروی سجاده است                     عاشق و فانی در ذات کبریاست.

     فانی است بلکه وی هر آنی است                       آنی است و هر سالکی  را کافی است 

کافی است او یک عالم بی انتهاست                     منتهی نیست بلکه او در هر عالم پیداست

صادقی باید می بود سالک راه خدا                           صادق آل محمد به جانت آشناست 

    ای امام صادق جانان صادق مسلکان                           یک نگاهی فرما بر صادقان درگهت

  با الها جان صادق آل محمد را قسم                      یک عنایت فرما تو از روی کرم بی منتهایت

در ره صادق شویم صادق و بی ادعا                        ای به جان  قاری و سامع   کلام  خداست

صادق و صدق کلامت بر همه روشن است                نور بر روح پاک و معصومت بارد رواست.                                                    

                                       

                                                

                   

[ يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۳۲ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

نامحرم در عرف عرفان کیست؟


نامحرم در عرف عرفان کیست؟

هر زن و مردی که تو را از خدا دور کنند نامحرم اند پس دور شو از نامحرمان جانت که تو را از لقاء الله باز می دارند فافهم ترشد!! ترشد!

[ يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۰۵ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

محمود الله

                                                            محمود الله

بر زبان همه مسلمین خاکی آیند 

                                                                     اللهم صل علی محمد و آله محمد

پس گر روید به ملکوت شنوید

                                                                      اللهم صل علی احمد و ال احمد

به شافع محشر و روز حساب گویند

                                                                       اینجا تو را نام محمود الله نامند

پس در روزقیامت و عرش الله گویند

                                                                     اللهم صل علی محمود و ال محمود

هر دم از در گه صادر اول وجود

                                                                    آن محمد ز خویش صلوات فرستد

ای سالک راه  درگه الهی وجود

                                                                     گر خواهان کشف و سیر ملکوتید

هر دم که خواهی یابی ارتقای وجود

                                                                       پس صلوات فرس تو با عمق وجود

این کمترین درگه شاه وجود محمد محمود

                                                              پس رساند صلوات و سلام بر آل محمود

[ جمعه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۴۱ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

ره عشاق

                                                    

                                                          ره عشاق

هر عشق که در سینه عشاق است          

                                                                از بارقه های الطاف ایزد منان است

ای دل بیا ره عشق خدا آموز                               زین ره عشق مکتب عشاق است.

عشقی که درون سینه باشد                                راز و رمزی الهی و خداگونه باشد

عشاق به شب رازها دارند                                    با خالق شب نجواها دارند 

ای عشق بیا عارف مستانه شو                            در مکتب شب بیا سالک فرزانه شو

عشاق که همه راه عشق پیمودنند                        از نام علی مرتضی مددها بردنند

آخر گویمت در ره عشق الهی                                با عشق علی مرتضی تو کم نداری

معذرت خواهم ز عشق شعرم را چنین

                                                           عاشق شده و قافیه ها  چنان کرده داغان

[ پنجشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۲۱ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

شعر علی صراط مستقیم

علی صراط مستقیم

آن دل که به علی راهی دارد                       عالی  منش و مکاشفاتی دارد

آن دل که سوی دشمن علی دارد             در اسفل و سافلین جایگاهی دارد

پس لعن فرست دشمن علی را ممتد          آن دل که  به علی عالی راهی دارد     

راه علی بود صراط مستقیم ودود                     بر منکرین این راه لعنها نثار دارد

شیعه ی علی راه تو حق الهی دارد                    آن دل بی علی عاق الهی دارد

هر کس که وصال کوی الله دارد                        با درگه علی عالی کارها دارد         

[ چهارشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ۰۶:۱۷ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

دعای یا حافظا لا ینسی

[ سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۷ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

حضرت علامه ذوالفنون جامع منقول و معقول و کامل مکمل و کمل روزگار حسن حسن زاده آملی و اساتید بزرگوارش

[ سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۱۳ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

یا رب دلها اگر سوی تو بود***کوه سینای حضورت مرده بود

[ سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۱۰ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

ارسال نقل و نبات و کتاب از جانب امام رضا(ع) برای علامه حسن زاده آملی در رویا

 •  شب ششم محرم 1407 هدر عالم رؤیا از جانب جناب امام هشتم على بن موسى الرضا علیهما الصلوة و السلام، نقل و نبات و کتابى در پاکتى، براى این کمترین ارسال شده است، چند دانه نقل را خورده ام و از کثرت ابتهاج از طرفى، و از شدت اضطراب از جهتى گفته ام:

  هر روز روزگار به رسم دگر مرا

  اشک بصر فزاید و خون جگر مرا

  در حسرتم ز عمر گرانمایه اى که رفت‏

  کاخر چه بود از شجر من ثمر مرا

  جز جمع اصطلاح صناعات گونه گون‏

  از سعى روز و شب چه اثر بوده و مر مرا

  از شیر پاک و دامن قدسى کنام مام‏

  وز لقمه حلال و مباح پدر مرا

  وز عالمان دین بحق در سماى علم‏

  سیاره و ثوابت والا گهر مرا

  باید که در عداد اولى احنجه بدى‏

  سوى عروج ذروه دل بال و پر مرا

  صاحبدلى کجاست که دل را دهم بدو

  تا از جهان دل بکند با خبر مرا

  خاک در ولى خدایست توتیا

  یارب که بینمش شده کحل بصر مرا

  گاه سحر که با سهرم بود الفتى‏

  دل داشتم چنانه که دلبر به بر مرا

  دوش از بشارتى که اشارت نموده پیر

  شد در دیار باده گساران گذر مرا

  ساقى بحق جام شراب طهور دوست‏

  هرگز مدار تشنه دور از نظر مرا

  در اعتلاى فهم خطاب محمدى‏

  بینى در آب دیده همى غوطه ور مرا

  از ضامن دو چشم حسن دى نبات و نقل‏

  شیرین نموده کام چو شهد و شکر مرا.....فدای آقاجان
[ دوشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۲۵ ب.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۱نظر ]

هر که عارف شده دل شاده***در خلوت شب با خدا همراهه

[ دوشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۱۰ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]
------------