آمار ------------- بایگانی ارديبهشت ۱۳۹۷ :: نور الهدی

حقیقت صوم در کلام حضرت استاد صمدی آملی

حقیقت صوم برمی گردد به تجرد نفس .منتهی تجرد نفسی که نه به طور کلی از عالم طبیعت جدا شود برود، بلکه یک نحوی از ناحیۀ بدن با عالم ماده و طبیعت هم مرتبط باشد.و چون انسان برزخ بین این دو عالم است لذا اگر توجه او با عالم ظاهر بیشتر باشد از عالم باطن منصرف می شود , رابطۀ او با غیب کمتر می شود این باعث می شود نفس باید به آنچه که مربوط به ذات اوست و شکار کند از شکارهای ذاتی خودش منسلخ می شود.اما اگر آمدیم ارتباط نفس را در این مقام برزخیت بین او و ظاهر که بدن است، این ارتباط را کم کردیم ،از آن طرف اگر نفس قوتی هم دارد بیکار هم نیستو لذا به تعبیر جناب مولوی می گوید که به محض اینکه شکم را از طعام و از نان خالی کردی، یعنی توجه ات را از اینسوی عالم کم کردی می بینی آن دهن دیگرت باز می شود آن حقیقت دیگرت دهن باز می فرماید.و لذا تا نفس توجه به بدن دارد احساس ادراکات او و تشرف او به عالم غیب کم می شود. و لذا کانه مثل اینکه از آن طرف دهن بسته ای دارد دهن باز نیست .
این اشتغالات به عالم ماده آنچنان کرد که او از عالم غیب منصرف شد. اما به محض اینکه با روزه توانست این دهن ظاهری را ببندد و غذای جسمی را منقطع کند از آن طرف می بینید دهن باطنی اش باز می شود.جناب مولوی فرمودند که گر تو این انبان زنان خالی کنی پر ز گوهرهای اجلالی کنی این گوهر های اجلالی کدام گوهر است؟ آنان گوهرهایی هستند که از عالم غیب در نفس اجلال نزول می فرمایند.فقط کافی است این انبان شکم از اینسوئی ها تخلیه شود، که تا جهنم شکم ،آتش او خاموش شد آتش دل افروخته می شود..
گزیده ایی از جلسات اسرار روزه استاد صمدی آملی حفظه الله

[ پنجشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۱۵ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

دانلود کتاب نهج الولایه اثر حضرت علامه حسن زاده آملی

http://bayanbox.ir/download/4259779549389340407/%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C.pdf

[ چهارشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۳۴ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]
------------