آمار ------------- بایگانی اسفند ۱۳۹۶ :: نور الهدی

دستورالعمل علامه حسن زاده درباره ماه رجب ماه ولایت

دستورالعمل علامه حسن زاده درباره ماه رجب ماه ولایت:

🔸شهر مبارک ولایت به شما روى آورده، ان شاءالله، از رجبیون بوده باشید.کسانى که مى ‏خواهند مقامات لیالى قدر و شهرالله را ادراک کنند، از ابتداى شهر ولایت، که ماه رجب است، خودشان را آماده مى ‏کنند، بعد از شهر ولایت، شهر رسول الله است و بعد از آن شهرالله است،غرض از اول ماه رجب، رجبیون اهل ولایت، کسانى که مى ‏خواهند ادراک شهرالله کنند، خودشان را مواظب و مراقبند که عمده آن است که این حقایق در آدم تحقق یابد.

اینها که مى ‏خوانیم عرفان نظرى است. خواندن درس طب چیزى است، اما عملى ‏اش چیز دیگر است. آن دانستن فرمول و قواعد و فراگرفتن حرفى است، و اجرا کردن در مقام عمل حرفى است دیگر. عرفان عملى ورزیده شدن و ورزش کردن و پیاده کردن در متن ذات خود، و چشیدن و یافتن است، غیر از عرفان نظرى که آگاهى به مفاهیم اسماء و عبارات بوده و دانایى مفهومى است و غیر از آن دارایى حقیقى است.


🔸خداوند، إن شاءالله، شما را مؤید بدارد، جانى پیدا کنید که اگر کتاب و اصطلاح و الفاظ را کنار بگذارید زبان حال شما این بوده باشد:

من آنچه خواندم همه از یاد من برفت
الا حدیث دوست که تکرار مى‏ کنم‏

🔸یک وجود قرآنى و یک انسان الهى شوید و بچشید و بیایید و برسید که:

ایام خوش آن بود که با دوست به سر شد
باقى همه بى ‏حاصلى و بى ‏خبرى بود

اگر چنانچه این کتاب‏ها و درس و بحث آدم را براى ابدش درست نسازد این تلاش‏ها بى ‏فایده است. تأمل در ابد بفرمایید , ابد، یعنى هستیم که هستیم. داریم خودمان را در این مقطع زمان و در این نشأه، که مزرعه است، براى ابد مى ‏سازیم: «اقرء و ارق». خداوند، إن شاءالله، سر شما را به اسرار ولایت نورانى بفرماید و ما هم در این دعاى خیر با شما شریک بوده باشیم.

__________
📚شرح فارسی اسفار اربعه /جلد سوم صفحه 43
👤علامه حسن زاده ی آملی روحی فداه

[ دوشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۳:۵۶ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]
------------