آمار ------------- بایگانی شهریور ۱۳۹۵ :: نور الهدی

شعر معراج انسانی

[ سه شنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۰۵ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

شعر عید سعید قربان

[ دوشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۱۶ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

فرمایش عرشی حضرت استاد صمدی آملی در مورد کلام حضرت علامه حسن زاده آملی در مورد صفورا و طهورا فرزندان حضرت امام حسین (ع) که در کربلا گم شده ان

 


دریافت
مدت زمان: 49 ثانیه 

فرمایش عرشی حضرت استاد صمدی آملی در مورد کلام حضرت علامه حسن زاده آملی در مورد صفورا و طهورا فرزندان حضرت امام حسین (ع) که در کربلا گم شده اند

 

[ يكشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۵۷ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

شعر غدیر عیدالله اعظم

[ يكشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۰۳ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

شعر چهارده معصوم الهی

[ شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۳۲ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۲نظر ]

شعر مست ذات الهی

[ جمعه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۲۲ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

شعر نماز معراج مومن

نماز معراج مومن


نماز که  معراج  مومن الهیست

                                       ارتقاءدهنده روح مومنان الهیست

آن مومنی که در تجلیات است

                                           نماز وی راحکم عروج الهیست

حکم عروج ازلی و ابدی نماز دان

                                      چو  نماز جندین اطوار وجودیست

این طور که در فقه برای نماز است

                                       طور مادی و فقهی این نماز است

گر که نفس ز تعلقات کاسته شود

                                      طور مثالی نماز برات معلومست

یک دم توقف نما ز مثال نماز

                                       رو به سوی عقلش برت میسوراست

در طور شهودی و الهی نمازبینی

                                      بین  تو  و رب العالمین  یکی است

گوید  وصی علی  صاحب ولایت حقه

                                    گر نبینم حق را در نماز این نماز نیست

نماز که در اول نهی  فحشاء و منکرست

                                    در کمالش  مومن را  معراج ملکوت است

بارالها به ما  دیده قرآنی  والهی ده

                                      تا ببینیم در نمازت یک وجود    صمدی است

                                                                                      علی کارگر ساروی

[ پنجشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۱۰ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

شعر اخلاص

[ چهارشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۰۷:۴۲ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

شعر توحید صمدی قرآنی

[ چهارشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۳۱ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]

خدایا هر چه باداباد

[ سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۰۴ ق.ظ ] [ علی کارگر ]
[ ۰نظر ]
------------